Vi skapar din trädgård från grunden!

Allt i Trädgådsmiljö 

Vi erbjuder:

 • Gräsklippning
 • Rensning av rabatter
 • Plantering
 • Växter
 • Uteplatser
 • Montering av lekutrustning
 • Tillsyn och reparation av lekredskap
 • Gångbanerenhållning
 • Sopning av gångar, innergårdar mm.
 • Tömning och rengöring av papperskorgar
 • Byte av glödlampor
 • Tillsyn av källsorteringsplatser och byte av avfallskärl

 
© Allt i Trädgårdsmiljö 2007